Piggskomatte til stavmatter

Varenummer: VM20PM10 Kategorier: ,

NB ! Pikkskomatter er i utgangspunktet laget til hver enkel matte.

DVS. at det i utganspunktet er spesial piggskomatter i henhold til hvilken produsent som har laget stavmatta.

Vi kan evt. lage piggskomatter på mål mm.

Ring eller ta konkakt på info@idk.no for ytterligere informasjon og tilbud.